1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
گرسنگی واقعی چه نشانه هایی دارد؟ غذا را حدود 20 دقیقه رها کنید و ببینید آیا هنوز احساس گرسنگی می کنید یا نه. بیش از 5 هزارباشگاه، مرکز و انجمن یونسکو در بیش از 120 کشور فعالیت هایی در حوزه های آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات انجام می دهند. https://we.riseup.net/k4haaxi594

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story