1

تاریخچه صفحه تاکی لایی و سه لایی

News Discuss 
خصوصيات تکه تکه از بهر ضخامتهای ويژه لب ها اجازه‌دار صفحه ها كه سمباده زنی نشده اند و يا سمباده زنی شده همراه ید می باشند سرپوش چهارگوش شماره ۶ تركيب شده اند . براي كاربردهای تير چوبی شكل مجاز و - (تركيب زير نقشه - زير كف ) مفرد https://getidealist.com/story11071707/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story