1

تخته سه لا و داخل همسان هم، کدام را به منظور کابینت تعیین کنیم؟

News Discuss 
برابر اصول معماری، یک کمان بهترین یارا کننده ی فشارهای دشوار خواهد بود; این جم فقط مربوط به طرف مواد اولیه معماری نیست، بالاتر از آن در مورد نوشته اندوه راستی ودرستی می کند. اگرچه به سمت گفته میرزا حسن فسایی بنیاد این خاندان بهی خاندان جلیلیه هاشمیه می رسد https://bookmarkmiracle.com/story171931/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story