1

اهدای النترا به مشتری خوششانس شهرفرش + عکس - ایسنا

News Discuss 
تا آخر که غیر از سفیدی حلقهی دندانها و سرخی چالهی دهان، هیچ چیزش، پیدا نبود، حتی چشمها، حتی چشمها، حتی دم لابد افراشتهاش. همان طور که نزدیک میشدم صدا کلفتتر میشد و کوتاهتر، و چاک دهان دریدهتر و دندانها نمایانتر و دم افراشته و پوزه به پنجهها چسبیده https://digifarsh.com/Mag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B4/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story