1

دوره آموزش کاشت ناخن در اصفهان - An Overview

News Discuss 
در صورتي که ضرورتي براي اين کار نباشد آن را ترک کنند، و چنانچه ضرورتي وجود داشته باشد و امکان جداسازي ناخن هاي مصنوعي به هنگام غسل و وضو نباشد، با آن وضو و غسل جبيره اي مي گيرند. این آمار برابر پژوهش سال ۱۳۸۹، تقریباً تأیید شده‌است.[۲۲][۲۳] جهت ثبت https://bookmarkmiracle.com/story10791749/not-known-details-about-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story