1

رژیم کتوژنیک برای کاهش وزن: راهنمای قطعی (بروزرسانی 1399)

News Discuss 
ناهار: برگر با سالسا، پنیر و گواکامول. رژیم کتوژنیک با پروتئین بالا : تقریباً شبیه به حالت استاندارد است ولی پروتئین بالاتری دارد که شامل sixty% چربی ،35%پروتئین و 5% کربوهیدرات است. رژیم کتوژنیک رژیمی است که سرشار از چربی و با کربو هیدرات کم است که شباهت هایی https://bookmarksknot.com/story11108075/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story