1

Fascination About سمساری

News Discuss 
بعضی از داروها میتوانند باعث کاهش اندازه ی آلت تناسلی مردان شوند. داروهایی شامل آدرال، که برای اختلال کمبود توجه یا بیش فعالی تجویز میشود، بعضی داروهای ضد افسردگی و ضد روانپریشی و بعضی از داروهایی که برای درمان بزرگی پروستات تجویز میشوند، می توانند منجر به این امر شوند. https://blueshade8.ezblogz.com/34840485/%D8%B3%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story