1

رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -۱۶۰۰ کیلو کالری - مجله اینترنتی زندگی

News Discuss 
کالریهای تهی دارای ارزش غذایی بسیار اندک یا بدون ارزش غذایی هستند. نشریه سلامت هاروارد گزارش میکند که افراد ۸۴ کیلویی، اگر ۷۵ دقیقه با سرعت ۶ کیلومتر بر ساعت، و یا ۸۵ دقیقه با سرعت ۵ کیلومتر بر ساعت بدوند، ۵۰۰ کالری خواهند سوزاند. رژیم ۱۶۰۰ کالری در https://rdiet.ir/%d8%b1%da%98%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-1600-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%86%d8%af-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story