1

رسیدن به موفقیت

News Discuss 
• کسی که از تمام کمک های خارجی چشم بپوشد و آن را دور اندازد و شخصا وارد میدان شود و به نیروی خود برپا ایستد، کسی است که نیرومندی و موفقیت را برایش پیش بینی می کنم. رالف والدو امرسون با تکرار منظم جملات تاکیدی برای موفقیت ، و https://honarfardi.com/public-skills/success/successful-in-life/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story