1

خرید کاپ قاعدگی

News Discuss 
است کمیسیون کمی بدست آوریم. این روند ماست. چه عواملی باعث قاعدگی می شوند؟ قاعدگی نتیجه بلوغ است. این زمانی است که بدن شما قادر به تولید مثل می شود. با شروع چرخه قاعدگی ، سطح استروژن افزایش می یابد. که باعث ضخیم شدن پوشش رحم شما می شود. https://bit.ly/2OK1vps

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story