1

A Secret Weapon For quảng cáo truyền hình

News Discuss 
D) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc quy định tại khoản four Điều 7 của Luật quảng cáo phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất https://teimumub689yaz2.wikilowdown.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story