1

جمله عاشقانه

News Discuss 
"تو تنها عشق زندگی من هستی." این جمله بیانگر عشق بی قید و شرط است. "من دیوانه وار عاشق تو هستم." این جمله بیانگر عشق شدید و آتشین است. "تو دنیای من هستی." این جمله بیانگر عشقی عمیق و همه جانبه است. "من بدون تو نمی توانم زندگی کنم." این http://sichloo.blogfa.com/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story