1

Kho tàng pháp học - An Overview

News Discuss 
Ðức Phật muốn cho người đời biết rõ những nỗi khổ của trần gian, vì những lợi ích lớn sau đây: b) Thứ hai niệm giới: nghĩa là nhớ trị tịnh giới để đoạn trừ các phiền não nghiệp chướng, tăng trưởng mọi hạnh lành. Giới có ba thứ: Người https://i-ph-t-s41573.blognody.com/22220747/a-review-of-tam-tạng

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story