1

Everything about sách đắc nhân tâm

News Discuss 
– Con biết bởi vì mỗi khi con nói với Mẹ bất kỳ điều gì, Mẹ đều dừng lại mọi việc đang làm và lắng nghe con. Sự khao khát được cảm thấy mình quan trọng là một trong những khác biệt chủ yếu nhất giữa con người và những https://pin.it/1vAV4mu

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story