1

قدرت ذهن برای رسیدن به رویاها دیگر یک راز نیست قدرت ذهن

News Discuss 
جناب آقای ملک پور در محصول هنر زندگی کردن چند ساعت درباره ضمیر ناخودآگاه صحبت کرده‌ اند و به شما یاد داده‌ اند که چگونه تکنیک و ابزار برای کنترل ضمیر ناخودآگاه و کاشت باورهای مثبت در ذهن خود انجام دهید. ایشان بیان کرده اند که، چگونه قالب‌ های ذهنی، https://www.janbalaghi.com/the-power-of-the-mind-to-achieve-dreams/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story