1

Not known Details About wabo111

News Discuss 
Het advies wordt uitgebracht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning. Artikel three.11, derde lid, tweede en derde volzin is van overeenkomstige toepassing. five Eenieder kan zienswijzen bij het bevoegd gezag naar voren brengen. Voor zover een ontwerpbesluit zijn https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story