1

هدف از نرم افزار CRM

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; سیستم مدیریت محتوا یا CRM چیست و چه کاربردی دارد؟ مشاغلی که دارای مکانهای فیزیکی زیاد و از تیمهای مختلف تشکیل شدهاند با تاکید بر همگامسازی بخشهای تجاری نیازمند سیستمهای CRM مشارکت... https://knoxlooj53184.buyoutblog.com/12496484/نرم-افزار-مدیریت-ارتباط-با-مشتری

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story