1

نرم افزار CRM فارسی

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; انواع سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان این نرم افزار، ممکن است جهت منظوری خاص یا در خصوص نیازهای کاربری خاص، طراحی شده باشند و یا به این منظور تولید نشده باشند، لیکن قابلیت استف... http://salesacademy.blog.ir/post/226

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story