1

گرفتن مهریه از پدر داماد

News Discuss 
گرفتن مهریه جواب این است که خواه در عقد دایم یا این که موقت , الزام مهریه حق رسمی هر زنی است , اگر چه در جامعه ما اوضاع جهیزیه نوعی اعلام عدم رضایت همسر از معاش مشترک و اعلامیه است . اختلاف . https://nikmag.ir/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story