1

دوره حسابداری بازار کار

News Discuss 
چه کسانی میتوانند در دوره حسابداری بازار کار بانکی تحصیل کنند برای گذراندن دوره حسابداری بانکی نیاز است که پیش نیاز های این دوره تحصیلی را گذرانده باشیم که پیش نیاز های دوره حسابداری بانکی شامل دروس مبانی بانکداری بین الملل و بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی است https://www.reddit.com/user/Electronic-Nature-23/comments/k0xkt2/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D8%B1/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story