1

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله

News Discuss 
یکی از اساسی ترین عناصر تحقیق ، تجزیه و تحلیل آماری مقاله یا پایان نامه است. بسیاری از تحقیقات در علوم مختلف تحقیقات کمی است. تحقیقات کمی به تحقیق گفته می شود که در نهایت فرضیه ذهنی محقق را به یک عدد تبدیل می کند و این عدد بیانگر تأیید https://virgool.io/@vmoqarab1987/تحلیل-آماری-پایان-نامه-چیست-boorwbzzidzm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story