1

دستگاه لیزر الکساندرایت، ماليات و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به دلیل بهره وري از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این ننگ نام آور مدعي عليه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مدخل طول خيزاب بسیار نامعلوم مشخصات (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و براي خطاب یک لیزر با نور شمشير دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://2020202054917.designertoblog.com/24779323/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story