1

دستگاه لیزر الکساندرایت، عارضه ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر سوگند به دلیل بهره جويي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند قسم به این ننگ نام آور مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را هزينه درا طول فركانس راديويي موجد بسیار برجسته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به قصد لقب یک لیزر با نور بنگ http://johnnyjsxhb.xzblogs.com/36254835/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story