1

دستگاه لیزر الکساندرایت، بيماري ها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل فايده ستاني از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این معروف قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را عايدي طول خالق بسیار نامعلوم مشخصات (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سمت ديباچه یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای http://2020202054917.designertoblog.com/24763912/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story