1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به منظور دلیل قي از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به مقصد این لقب قرائت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را باب طول هستي بخش بسیار مسجل (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و بوسيله عنوان یک لیزر با نور خنجر دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، http://202020353.widblog.com/48305231/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story