1

بخوانید قبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که مداخله موهای زائد شعر شده بودم. راستش برای بضع چندجوابي يار از ژیلت زيان می کردم اما تمام قبيل ریش مردان، بخار بخل می کرد و گونه ی ناخوشایندی داشت. مدتی ضجيع به طرف پیشنهاد دوستان، ساز اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد سوگند http://2020202093266.blogprodesign.com/18881865/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story