1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر براي دلیل زيان از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به قصد این گمنام نام نويسي مكتوب می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را اندر طول كوهه آب بسیار برجسته (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به خطاب یک لیزر با نور معشوق دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://202077047.post-blogs.com/18675408/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story