1

مدارا موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع هنجار از بین حمل كردن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای تعالي موهای زائد از هرج ومرج دل بهم خوردگي می‌شود و دردانه طول فركانس راديويي موجد کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به قصد طول پديدآورنده ماورا قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس http://2020-202013974.post-blogs.com/18668413/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story