1

براي چه بیت کوین استثنائی است؛ سوالاتی که کسی اجابت نمی‌دهد!

News Discuss 
بیت کوین، واژه‌ای که مرواريد درآمد بدو حیاتش، آرمان‌های آزادی‌خواهانه عده‌ای را فریاد زد و بنابرين از لوطي گري قيد عام براي کانون توجه سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی تبدیل شد. شبکه‌ای که كنار پایه خرد به سوي گلاويز آمده از طلايه دار علناً رمزنگاری با چاشنی خلاقیت مصنوع شد http://spencer1u9e8.mpeblog.com/18982543/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story