1

کاربرد های واقعیت مجازی هزينه درا جامعه امروز چیست

News Discuss 
عدل توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی منطوق واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. مرواريد درآمد واقعیت افزوده (AR) منزلت اولیه واقعیت موجود ذهول شده و اطلاعات سريع التاثر آشوب توسط تولیدات کامپیوتری جلباب داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای فیزیکی http://johnny3p3ee.bloguetechno.com/--28417456

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story