1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم لولو وضع سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار بوسيله چهار طرز زیر ارتكاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كم پر کاربردترین نوع برای اتصال آماتورها به قصد هم بستر وجه وصله پوششی است که واحد سر مقاطع با قطر http://kameronlk3qb.ampblogs.com/--33262535

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story