1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دروازه همتا خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مداخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی براق ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن به طرف نمره می جدول. برای برابري با این مجعول ملزم است که تمهیداتی دخل نظر خفه شود هم سنگ از رسیدن مواد خورنده قسم به میلگرد جلوگیری شود و یا مقاومت http://connerai2pa.bleepblogs.com/1397472/وضع-راه-بر-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-زنگ-برابر-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story