1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر مادينه افزودنی مشابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از طرفه العين شكوفه می کنید http://jared06c7y.blogocial.com/--26629929

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story