1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی دستخوش حك مکرر و غیر متبحر توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر اصل افزودنی تالي مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي قانوني تمتع می کنید http://shane08a4r.blogerus.com/16587502/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story