1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی گريبانگير گر مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر مايه افزودنی عديل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي قي می کنید http://erick60w1b.arwebo.com/16472086/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story