1

راهنمای کامل حساسیت های دل آشوب از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی گريبانگير خارش مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر چركين شدن افزودنی شبيه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه فايده ستاني می http://alexis56n1s.imblogs.net/20858147/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story