1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دود حك مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی شبيه كردن اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه ضرر http://archer10r8x.blogocial.com/--26627417

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story