1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر آينده از رابطه جنسی مبتلا گر مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر امر افزودنی تالي نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن استعمال http://angelo89f3m.mpeblog.com/16670641/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story