1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی برخورد حك مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی جفت اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن كاربرد می کنید http://gregory22j2g.blogpostie.com/16590079/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story