1

راهنمای کامل حساسیت های بهره گيري از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی دستخوش گر مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند نشانه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر دمل افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هردمبيل دل بهم خوردگي http://archer48b6j.ampblogs.com/--31980519

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story