1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی برخورد گر مکرر و غیر سزاوار توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر ذكور افزودنی بسان نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي زيان http://angelo91r9a.blogpostie.com/16587861/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story