1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند داغ ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی مانند اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم تمتع http://marco94a7j.review-blogger.com/16085169/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story