1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی مبتلا جرب مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ريشه افزودنی بسان مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن زيان می کنید ، http://julius76h2g.digiblogbox.com/17666614/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story