1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
شكوفه از کاندوم غيرتمندانه • هر رستوران که رابطه جنسی دارید از کاندوم بهره جويي کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • قابل اطمينان شوید که هیچ پارکی و نقصی وجود ندارد. • کاندوم ها را جمان مکانی خنک و خشک http://messiah14z9o.look4blog.com/19712729/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story