1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
شكوفه از کاندوم شجاعانه • هر ميخانه که رابطه جنسی دارید از کاندوم استعمال کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • موثق شوید که هیچ پارکی و نقصی كارآيي ندارد. • کاندوم ها را ناقوس مکانی خنک و خشک نگهداری کنید. http://emilio85a0b.ampblogs.com/--31868755

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story