1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
بهره وري از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر گراني که رابطه جنسی دارید از کاندوم بهره گيري کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • خاطرجمع شوید که هیچ پارکی و نقصی نابودي ندارد. • کاندوم ها را عايدي مکانی خنک و http://dante69x4p.blogerus.com/16530592/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story