1

زمان انتخاب سرشیشه اونت چه چیزهایی رو باید مورد توجه قرار داد ؟

News Discuss 
زمان انتخاب سرشیشه اونت چه چیزهایی رو باید مورد توجه قرار داد ؟ مواردی که باید هنگام انتخاب سرشیشه بطری در نظر بگیرید مانند همه افراد ، هر کودک متفاوت است و هنگام نوک سینه و بطری نیازهای خاص خود را خواهد داشت. برای بعضی از والدین ، ​​انتخاب نوک http://babybottlenipples.deyblog.ir/post/2

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story