1

زیبایی ناخن

News Discuss 
سه روز پیش غسل انجام دادم و امروز روزه گرفتم و متوجه شدم روی ناخن شست پام مقداری لاک به اندازه یه قطره خیلی کوچک و کمرنگ و واقعا ناچیز وجود داره. ای خوش آن برق که ناگاه رسد ، ناگهان بر دل آگاه رسد . ما باید مراقب باشیم https://twitter.com/FatemehHabashi

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story