1

همراه با توضيحات کامل و تصاوير در مجله گردشگري

News Discuss 
از چهار دروازه ورودي به شهر قزوين اکنون تنها دو دروازه باقي مانده که دروازه تهران يکي از مکانهاي تاريخي مشترک بين تهران و قزوين محسوب ميشود. پس از زنجان و گذراندن اوقاتي در اين شهر چهار فصل بد نيست که سري به قزوين بزنيم. به گردشگري در ايران http://alexis8n9l7.free-blogz.com/17819969/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story