1

بهترين جاهاي ديدني بابل

News Discuss 
دره شمالي روستاي افجر نيز از چشم کوهنوردان دور نمانده است. در دره اوين، رودخانهاي پر آب در جريان است که بخشي از مسيرش، به صورت پلکاني بود و به «هفتحوض» شهرت يافته است و شکلي همچون يک استخر طبيعي يافته است. از تهران مهرآباد به. آخر هفته است http://bookmark-dofollow.com/story6048296/سفر-به-رامسر-عروس-شهرهاي-شمالي-ايران-درمرز-استان-گيلان-و-مازندران

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story